سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

شهید محمد رضا بندری - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شهید محمد رضا بندری

* فرازهايی از وصیت نامه شهید محمدرضا بندری :
خدایا! ازتوسپاسگزارم که به من منّت نهادی وفرصت دادی تا ازپس این امتحان الهی برآیم. مادرعزیزم! به شماتبریک عرض میکنم وامیدوارم که روزقیامت خدمت حضرت زهرا (س) روسفید باشید.
همسرم! فرزندم رااول به خداوسپس به شمامی سپارم. ای همسرعزیزم! ازشما طلب بخشش وعفودارم ومی خواهم که درنبودم ناراحت وغمگین نباشید وزینب وار زندگی کنید.
پدرجان! من درزندگی،ازشماراضی بودم واميدوارم که شماهم ازمن راضی باشید. پدرعزیزم! یک ماه روزه ویکسال نماز بدهکارم. امیدوارم که دین مرا ادا کنید. به شما سفارش میکنم که مرادرکنارشهیدمصطفی پولایی دفن نمایید.

 


Martyr Mohammad Reza Bandari
Father's Name: Qasemr Ali
Place of Birth: Babolsar
Date of Birth: 1960
Education: Seminary Courses
Date of martyrdom 1984
Place of martyrdom: Chylat, Dehloran
Martyrdom cause: Shrapnel hit to the head and face
Date of Burial: 1996
Parts of his will read: O God, thank you because I could pass this exam. My dear mother, I congratulate you because you are pride near Zahra (daughter of Prophet Mohamed) in the doomsday. My dear wife, forgive my faults and do not be sad after losing me. Bring up good children. My father, I was satisfied with you in my life. I hope you will be satisfied with me, too. Please compensate a year of not doing my fasting and prayers duties for a year long. Please bury me next to martyr Mostafa Polayi.تازه ها