رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

شهید قربانعلی شیخ خیلیان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شهید قربانعلی شیخ خیلیان

برابر تشخیص اداره وظیفه عمومی کل کشور از خدمت سربازی معاف شد اما 40 روز بعد در تاریخ 05/05/1358 به عضویت رسمی سپاه پاسداران در آمد مدتی در پادگان المهدی چالوس مربی نیروهای بسیج و سپاه بود و بعد با سمت مدیر تحقیقات نظامی و معاون فرمانده آموزش نظامی لشگر 25 کربلا به جبهه رفت . در عملیات والفجر 8 بعنوان مربی آموزشی نقش تاثیرگذاری در پیروزی های رزمندگان مازندران داشت . عملیات کربلای یک آخرین حضور پربرکت او در صحنه جنگ بود . او در این عملیات که به آزادسازی مهران منجر شد به آرزویش یعنی شهادت رسید و 13/04/1365 در ارتفاعات قلاویزان به دیدار یار شتافت .


The commander martyr Ghorban Ali Sheikh Khalilian was borned in Shokri Kola village in Nowshahr city in 1957. He was exempt from military service, but he joined the Islamic Revolution Guardian Corps in 1979. He was in charge of training forces in 25 Karbal Division in Chalus. Then he participated in the war fronts as the head of military investigations and the vice commander of training of the forces of 25 Karbal Division. He played key role in the triumph of Iranian forces in Valfajr 8 operation. He was martyred Ghalavizan heights in 1986 during the Karbala 1 operation which led to releasing Mehran city from the surrender of Iraqi forces.تازه ها