سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

شهید سیدمهدی کاظمی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شهید سیدمهدی کاظمی

قسمتی از وصیتنامه شهید سیدمهدی کاظمی بدین شرح است : خدایا تو را شکر که توفیق خدمت به دینت را نصیبم کردی ، از تو می خواهم که نیتم را خالص کنی تا بدون هیچگونه ریا و تظاهر هدفم فقط تو باشی .

 

 

Seyyed Mehdi Kazemi was bornin Mahmoud Abad city, West of Mazandaran Province in 1960. He was martyred in 1985 in Hor al-Azim, South of Iran. Part of his will reads: I thank the God for paving the way for me to serve on the path of His religion. I pray to God to make my intention straight so that my goal will be serving You away from duplicity and ostentation.تازه ها