جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

شهید سیداحمد کریمیان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شهید سیداحمد کریمیان

قسمتی از وصیتنامه شهید سیداحمد کریمیان بدین شرح است: ما خون سرخ خود را زیر درختی که امر ولایت فقیه باشد می ریزیم تا این انقلاب توسط خون سرخمان به تمام کشورهای اسلامی و ستمدیده انتقال یابد تا مردم رنج کشیده از یوغ استعمارگران غرب و شرق بیرون بیایند و زیر پرچم لااله الاالله خدمت کنند . شهادت هجرتیست زیبا از خود گذشتن و به خدا پیوستن است هجرتی که از شناختن روح آغاز می شود تا آن جا که به دیار خدا می رود . عزیزان به یاد خدا باشید که یاد خداوند به دلها آرامش می دهد وجود امام خمینی نعمتی است که ما را به راه راست هدایت کرد و توانستیم خون خود را مانند امام حسین (ع) در راه دین و ارزشهای انسانی هدیه کنیم. سفارش شهدا و مفقودان را از یاد مبرید.

 

 

 

Martyr Seyed Ahmad Karimian was born in 1963 in Babolsar city. He was martyred during the 8 year Iraqi imposed war against Iran in 1987 in Ghalavizan. A part of his will reads: “We pour our red blood under the tree of “Jurisprudence” in order to promote the Islamic Revolution to all Islamic states and all oppressed people so that the oppressed people will be released from the oppression of the Western and Eastern powers and serve the God under the flag of “La Elah Ella Allah” (There is no god except Allah). Martyrdom is a beautiful migration from self-sacrifice towards joining to the God; a migration which begins by knowing the soul and attaching one to God. My dears, remember the God, s it gives serenity. Imam Khomeini is a bounty who led us to the straight path and we could sacrifice our blood in the way of religion and humanistic values as Imam Hussein did. Do not forget to do what the martyrs and lost ones ordered.  

 

 

 تازه ها