سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

شهید حسین توسلی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شهید حسین توسلی

سپس در رشته ی زمین شناسی دانشگاه تهران، قبول و مشغول به تحصیل شد. علاقه ی زیاد وی به مسایل دینی، سبب ترک رشته ی زمین شناسی شد. حسین در سال 1358 همراه و همسفر خود را یافت و زندگی تازه ای را آغاز کرد. او در سال 1362 در رشته ی الهیات قبول شد.
با شروع جنگ در همان ماه های اول جنگ داوطلبانه عازم جبهه ها شد. در تاریخ 18 اردیبهشت ماه 1365 برای چندمین باری که اعزام می شد، در هورالعظیم بر اثر اصابت ترکش به پیشانی در سن 31 سالگی به درجه ی رفیع شهادت نایل آمد.
از او 3 فرزند به یادگار باقی ماند..

 

 

Martyr Hussein Tavassoli

Hussein Tavassoli was born in the village of Duna in Chalus city, West of Mazandaran Province, in 1956. He was committed to religious tenets from teenage. He got his diploma in 1974 and was employed as a teacher. Then, he was accepted in Tehran University in geology course. He married in 1979. When the Iraqi regime imposed an all-out war against Iran, he participated in war fronts as volunteer. He was actively present in many operations until he was martyred in 1986 after his forehead was hit by a mortar. He was martyred when he was just 31 years old. He left three children.


 تازه ها