سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

شهید حسینعلی عبادی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شهید حسینعلی عبادی

قسمتی از وصیتنامه شهید حسینعلی عبادی بدین شرح است : من برای درهم کوبیدن ستمگران و منافقان به جبهه های حق می روم تا پیام تمامی شهیدان را به گوش جهانیان برسانم این ایمان است که در جبهه های حق پیروزی می آفریند نه سلاح آهنین .

 

 

Hussein Ali Ebadi was born in Ramsar city, West of Mazandaran Province, in 1967. He was martyred in Marivan, West of Iran, in 1983. A part of his will reads: I attend the war front of the right side to smash the oppressors and hypocrites; and to convey the message of all martyrs to the world people that it is faith which is victorious in the war fronts not the weapons.تازه ها