رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

شهید حسن قورچ بیگی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شهید حسن قورچ بیگی

و توانست دیپلم تجربی خود را با نمرات عالی کسب کند اما دقیقا به هنگام رفتن به دانشگاه حضور در جبهه های نبرد حق علیه باطل ضروری تر می بیند و در اوایل سن 17 سالگی به جبهه می رود او با آنکه جوانی سر به زیر و کم حرف بود اما در عملیات ها هوش زیادی از خود بروز می داد و همین امر باعث شد تا در میان فرماندهان به جایگاه قابل توجهی دست یابد او سمت هایی همچون معاون گروهان و فرمانده گروهانی را نیز تجربه کرد سرانجام نیز در تاریخ 27/12/67 یعنی 3 روز مانده به نوروز 68 در حالی که برای نجات دادنه یکی از سربازان تک تیراندازش مجروح شده بود و به هنگام بازگشت از میدان مین براثر انفجار مین به شهادت رسید .The commander martyr Hasan Ghorch Beigi was borned in Abbas Abad city in 1964. He was a very talented and studious student who could get his diploma in science with high grades. When he was getting ready to enter the university, the Iraqi regime imposed a brutal war against Iran. Hasan Ghorch Beigi decided to attend the war front instead of university. Being just 17 but very clever and tactful, Hasan Ghorch Beigi turned soon to be among top commanders in war fronts. Just 3 days to the New Year in Persian calendar, he was martyred in 1988 on his return through a mine field while he was trying to save his wounded soldier’s life.تازه ها