شهید ابوالقاسم جهانی

شهید ابوالقاسم جهانی
نام پدر:قربانعلی
تاریخ تولد:1338
محل تولد:بازارسر بهنمیر
تاریخ شهادت: 12/12/1365
محل شهادت: شلمچه

وصیت نامه شهید
من باریختن خون خود شهادت می دهم که خدایکی است و محمد (ص) پیامبروفرستاده خدا و علی (ع) یازده فرزندش اولیای خدا هستند.درودبرپدرمهربانم که چنین فرزندی در راه خداداد ، پدر بزرگوارم اگر شهادت نصیبم شد صبر و استقامت راازدست ندهید،خدای ناکرده پیش دشمنان روحم را شرمنده نکنیدمادرم:شهادت سعادتی است که نصیب هر کس نمی شودمادرجان فرزندانم را درآغوش گیر ومرا به یاد بیاور.پدرومادرم:همیشه و هرکجا که هستید تقوا پیشه کنید و هرکس که تقوا پیشه نمود در همه کارها موفق می شود.


A. martyr World
Father's Name: G.
Date of Birth: 1338
Place of Birth: Bazarsr Bahnemir
Date of death: 12/12/1365
Place of death: Shalamcheh

Will a martyr
I testify that blood Barykhtn Khdayky and Muhammad Pyambrvfrstadh God and Ali (AS) family of eleven children of God in the divine Hstnd.drvdbrpdrmhrbanm that such a child, the father of blessed if witnesses do not miss having the patience and perseverance, God forbid, The enemies of my soul be ashamed Nknydmadrm: happiness is evidence that not everyone gave Shvdmadrjan children Embracing Byavr.pdrvmadrm stuck on and remember: no matter where you are always evil and the evil one who is successful at everything.

Loading the player...
تازه ها