رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

شهیدان گمنام - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شهیدان گمنام

شهید از ماده شهود و شهادت ؛ شهید به معنی حضور و علم و یقین ، و هم به معنی شاهد است.
شهید را شهید گویند و لأن الله و ملائکه شهود له بالجنه
در اینجا شهید به معنی شاهد است زیرا خداوند متعال و ملائکه گواهی دهند  فرمود: شهداء را با بدن پر خون دفن بهشت را برای شهید لذا پیغمبر اکرم  کنید زیرا آنها با چنین وضع در قیامت مشهود شوند در حالیکه رنگ بدنشان رنگ خون است ولی بوی بدنشان مانند مشک و عنبر خوشبوست ، محشور شدن شهداء با این وضع در قیامت خود گواه است که آنها در راه خدا شهید شده اند.

 


 تازه ها