شهر آلاشت

آلاشْت‎ ‎یکی از شهرهای شهرستان‎ ‎سوادکوه در استان‎ ‎مازندران ‎می‌باشد‎ واژه آلاشت به لحاظ مضمونی شاید از قدیمی ترین نام های مکان در منطقه سوادکوه باشد .و باید به این نکته اشاره کرد که این واژه به سه شکل((آلاشت))،((اِلاشت)) و((اَلاشت)) تلفظ می شود،جالب آنکه هر سه شکل آن به کار می رود.مردم این منطقه به گویش محلی آن را «اِلاشت» تلفظ می کنند. بر اساس تحقیقات انجام شده کلمه«اِلاشـت» از زمانی به «آلاشت» تبدیل شد که ماموران ثبت احوال به غلط در شناسنامه های مردم وپس از ان سازمان جغرافیایی ارتش کلمه«آلاشت» را نوشتند .بر این اساس امروزه نسل جدید فارسی زبانان –نه آنهایی که با گویش تبری صحبت می کنند این واژه را آلاشت تلفظ می کنند. ‎نام آلاشت ‏در زبان محلی به معنی‎ ‎آشیانه عقاب‏‎ ‎است. وجه تسمیه آن نیز احتمالاً وجود عقابهای فراوان در کوه‌های بلند ‏این منطقه است. سنگ نوشته ی گوری در آلاشت و خطوط ویژه ای که بر روی آن حک شده است باستانی بودن این منطقه را نشان میدهد . این خط در هیچ فرهنگ لغت و سند تصویری نیامده است ومتخصصان زبان شناسی احتمال داده اند که این خط ،خط سکاییها یا کاسیها باشد. در جای جای آلاشت وتپه های باستانی اطراف آن گورهای تاریخی بسیاری که به سمت خورشید دفن شده اند با اندازه هایی بزرگتر از گور های معمولی که در منطقه به گورهای گبری معروف هستند واز درون آنها به کرّات اشیا عتیقه یافت شده است نشان از تاریخی بسیار دیرینه و ناشناخته دارد با توجه به ارتفاع ونوع آب وهوای آن که زمستان های سرد و پر برفی را به همراه دارد درختان و پوشش گیاهی این منطقه از انواع خاصی تشکیل شده است که به آب وهوا واقلیم این منطقه وفق پیدا کرده اند و از انواع درختان جنگلی مانندتلکا،ولیک،سولی،زرشک.... و درختانی که در منازل شهر آلاشت یافت می شوند مانند انواع سیب های سبز وقرمزی که نمونه آنها را در کمتر جایی از سطح استان می توان یافت و درخت آلو(ستی) وآلوچه کوهی(حلی) و همچنین درختان بسیارزیاد به و گیلاس وگلابی و گردو را می توان مشاهده کرد.
تازه ها