شهرستان بهشهر

شهرستان بهشهر از شهرستان‌های استان مازندران ایران است. شهرستان بهشهر دارای سه شهر به نامهای بهشهر، گلوگاه و رستمکلا و دارای سه بخش به نامهای بخش مرکزی با دو دهستان میانکاله و کوهستان، بخش گلوگاه با دو دهستان کلباد و پنجهزاره، بخش یانه سر با دو دهستان شهداء و عشرستاق.
شهرستان بهشهر یکی از شهرستان‌های استان مازندران است که از شمال به خلیجِ میانکاله، از شرق به شهرستانِ کردکوی، از جنوب به دامنه‌های البرز و شهرستانِ دامغان و از غرب به شهرستانِ ساری و نکا محدود می‌شود. بهشهر به دلیلِ آب‌وهوای معتدل و بسیار مطبوعش، در طولِ تاریخ همواره موردِ توجّهِ گردشگران، دل‌باختگانِ طبیعت و شاهان و خوانینِ محلّی بوده است و وجود کاخ‌های متعدد در این منطقهٔ دیدنی از استان مازندران؛ گواهی برای این ادعاست.
بهشهر در طول تاریخ به نامهای مختلف از جمله «کبودجامه»، «پنج‌هزاره»، «نامیه»، «تمیشه»، «قره‌طغان» و «خرگوران» و «اشرف» خوانده شده است. طبقِ اسنادِ تاریخیْ این ناحیه در سالِ ۱۰۲۱هجریِ‌قمری توسّطِ شاه‌عبّاسِ اوّل خریداری شده و از آن پس بوده که نامِ «اشرف» یا «اشرف‌البلاد» گرفته است؛ یعنی شریف‌ترینِ شهرها که اقامت‌گاهِ شاه‌عبّاسِ اوّل در مازندران بود. «میرزاغلام‌حسین‌خانِ أفضل‌المَلِکِ‌مستوفی» (متخلّصِ به المعی، مترجم، مورّخ و ادیبِ عصرِ قاجاریه) در کتابِ «س‍ف‍رِ م‍ازن‍دران و وق‍ای‍عِ م‍ش‍روطه» (معروف به رکن‌الأسفار) وجهِ تسمیهٔ دیگری را هم برای اشرف ذکر می‌کند. او معتقد است زمانی که شاه‌عبّاس این شهر را به صورتِ مدرن و امروزی بنا نهاد، پاره‌ای از درباریان گفتند «هنا أشرفُ مِن فَرَح‌آباد» (که نامِ دیگراستراحت‌گاهِ تابستانهٔ شاه‌عبّاس بوده) و هم‌این کلمه به مذاقِ شاه خوش آمد و به عنوانِ نامِ این شهر برگزیدش. «اسکندربیکِ ترکمانِ‌مُنشی» (مورّخِ صفوی) در کتابِ «تاریخِ عالَم‌آرای عبّاسی»اش دربارهٔ بنای این شهر می‌نویسد: «باغ‌ها و عمارتِ عالی از قبیلِ کاخ، حمّام، تالارها و بیوتاتْ توسّطِ استادانِ چیره‌دست ساخته شده است.»
از جمله دیدنی‌های این شهرستان می‌توان به مواردِ زیر اشاره نمود: مجموعهٔ تاریخیِ سدِ عبّاس‌آباد (شاملِ جنگل، دریاچه، قصر، حمّام و برج‌های تاریخی)، مجموعهٔ باغِ صفوی (یا باغِ شاه)، عمارت چهل‌ستون (یا پارکِ ملّتِ فعلی)، بنای تاریخیِ چشمه‌عمارت، کاخِ صفی‌آباد، کاخِ صاحب‌الزّمان، امام‌زاده‌عبداللهِ سفیدچاه، شبه‌جزیرهٔ میانکاله، خانهٔ قدیمیِ احمدعلی‌خانِ هزارجریبی، حسینیهٔ شیخ‌علی‌زاده، عمارتِ افغان‌نژادِ قره‌تپّه، غارهای التپّه، هوتو و کمربند (با قدمتِ هفتادهزارسال و شاملِ نشانه‌هایی از دورانِ یخچال، عهدِ آهن، نوسنگی و آغازِ پارینه‌سنگی)، روستاهای کِنِت، التپّه و تروجن (شهیدآباد)، برجِ آرام‌گاهیِ امیرکمال‌الدّین در روستای آسیابسر.چشمه آسیابسر، آتش‌کده و بقعهٔ بابلکانیِ روستای آسیاب‌سَر، پناه‌گاه حیاتِ وحشِ میانکاله، سنگِ‌چشمهٔ گلوگاه، آبشار زنگت، آبشارِ سنگِ نو، چشمهٔ پلنگ‌خِیْل، ارتفاعاتِ فَکِسْتِل، دریای چهارفصل، جنگلِ پاسَنْد، تپّه‌همایون، تالاب و منطقهٔ حفاظت‌شدهٔ زاغمرز، سایت‌موزه و تپّهٔ تاریخیِ گوهرتپه

 

Behshahr city
Behshahr  city in Mazandaran province of Iran. Behshahr Behshahr city has three cities named, throat and Rostamkola and has three parts, namely the central part of the village and mountains Miankaleh, the bottleneck with two Klbad and Pnjhzarh village, the village head with two martyrs and Shrstaq or not.
GR is a city in Mazandaran province north of the Bay Miankaleh, from East to Kordkoy city, on the south slopes of the Alborz and the city of Damghan and the West is limited to the city of Sari and Neka. GR due to mild weather and much Mtbvsh, historically attracted tourists, nature lovers and local tribal chiefs and kings and numerous palaces in the scenic area of the province; evidence for this claim.
GR in the history of the various names, including "Kbvdjamh", "Pnjhzarh", "GP", "Tmyshh", "Qrhtghan" and "Khrgvran" and "Camp" is read. According to historical documents in this area 1021Hjryqmry purchased by Shah Abbas I and it was called "Camp" or "Ashrfalblad 'which means that the residence of Shah Abbas I Shryftryn cities in Mazandaran. "Myrzaghlamhsynkhan Fzlalmlkmstvfy" (known as Almy, translator, historian and scholar Qajar era) in "Caspian Travel and Events constitutional" (aka Rknalasfar) appellation for Ashraf cites another.. "Iskenderbek Trkmanmnshy" (dated Safavi) in his book "History of Alam Aray Abbasi history," he wrote on the foundations of the city "excellent gardens and buildings, including palaces, baths, halls and houses built by master mastering."
Including Dydnyhay this city can be mentioned the following: history of dam Abbas Abad (including forests, lakes, palaces, towers and historic bath), Safavid Garden (or the Garden of the King), building Chehelsotoon (or current national park), a monument Chshmhmart, Safiabad, Golestan Palace, Palace Sahbalzman, Amamzadhbdallh Sefid Chah, Miankaleh Peninsula, old house Ahmdlykhan Hezarjarib, Shykhlyzadh mosque, building Afghannzhad Qarah Tappeh, Mazandaran, caves Al Tappeh, Hutu and belts (including signs of age-old Hftadhzarsal and refrigerator, iron era, the beginning of the Neolithic and Paleolithic ), rural Kent, Al Tappeh and Trojans (Shahidabad, Babol) tower in the village cemetery Amyrkmalaldyn Syabsr.chshmh Asiab Sar, Sari, temples and mausoleums Bablkany Asiab Sar, Sari village, Miankaleh WR, Sang Cheshmeh-ye Yek gorge, waterfall Zngt, new rock waterfall, fountain Plngkhyl, Fkstl Heights, Four Seasons Sea, Forest Passand, Tphhmayvn, wetlands and protected area Zagh Marz, Saytmvz•h and historic hill Gvhrtph
 

Loading the player...
تازه ها