رونق تولید ملی | شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۸

شعر شهر من - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شعر شهر من

شعر کودکانه "شهر من"


يك باغ پر شکوفه           یک آسمان آبی              این شهر کوچک ماست                    با صبح آفتابی
من آمدم دوباره             در کوچه های روشن        دستم به دست بابا                         لبخند بر لب من
این سبز این درختان      این کوچه این خیابان        فواره های آبی                                دروازه سبز میدان
آن مسجد قدیمی         در شهر ما چه زیباست     با گنبد قشنگش                             همرنگ آسمانهاست
شهر من است اینجا      با خانه های کوچک         با مسجد و دبستان                         با دسته دسته کودکتازه ها