شراره حبیبی مود

شراره حبیبی مود در سال 1380-1381 با صنعت زنبور عسل آشنا شده اند دانشجوی جهاد کشاورزی مجتمع جامع وابسته به علمی کاربردی بوده اند تا دوران کارشناسی جزو اولین فارغ التحصیلای رشته کارشناسی پرورش زنبور عسل در استان مازندران بوده اند و در 21/01/1386 مشغول بکار در زنبورستان شده اند ایشان در مورد روش پرورش زنبور عسل توضیحاتی داده اند و ...

Loading the player...
تازه ها