رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

شاهاندشت - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شاهاندشت

 که در شمال ایران قرار دارد. این روستا با دارا بودن ۴اثرثبت شده ملی در آثار ملی ایران یکی از روستاهای اکوتوریسم و از روستاهایدیدنی و تاریخی ایران محسوب می‌شود.تکیه شاهاندشت مربوط به دوره قاجار است و در تاریخ ۷مرداد ۱۳۸۲با شمارهٔثبت۹۳۵۴به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌استآبشار شاهاندشت بزرگترین آبشار استان مازندران است. و یکی از آثار ملیکشور در فهرست آثار ملی ایران است. این آبشار در روستای شاهاندشت واقعدر کیلومتر ۹۶جاده هراز(در ۶۵کیلومتری شهر آمل) بخش امیری قرار دارد و ازسمت جاده نسبت به آن دید وجود دارد. این آبشار پرآب، دائمی و عظیم، درجانبجنوبی جاده و رودخانه هراز باشکوهی وصف‌ناپذیر خودنمائی می‌کند. این آبشار که دارای سه آبشار متعدد است در مجموعه ارتفاعی ۱۸۰متری دارد و... .تازه ها