جهش تولید | پنج‌شنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۹

شادی و آرامش درونی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شادی و آرامش درونی

کنیم شاد بودن و آرامش درونی چگونه برای اینکه به شادی برسیم ممکن است مواقعی وجود داشته باشد که ما دلمان می خواهد حتی گریه کنیم یادمان باشد جلوی گریه ی خودمان را نگیریم و گه گاهی گریه کنیم یادمان باشد دست کم روزی 15 دقیقه در سکوت بگذرانیم و به نیازهای واقعی مان توجه کنیم یادمان باشد افراد آرام به خودشان می گویند که برای تامین گذشته کاری نمیشود کرد آنگاه از فکر ادامه زندگی سعی می کنند که لذت ببریم . یادمان باشد وقتی احساس می کنیم سرمان پر از فکرهای جورو واجور و جای خالی در آن نیست با قدم زدن آنها را پاک کنیم همچنین یادمان باشد اگر نتوانستیم کسی را ببخشیم افکار خشمگین مان را برای همیشه به آن افراد مرتبط می کنیم شاد کردن دیگران است که باعث آرامش ما می شود . یادمان باشد می توانیم آرامش را از کودکان یاد بگیریم و ببینیم چگونه آنها در همان لحظه ای که هستند زندگی می کنند و لذت می برند . یادمان باشد برای شاد بودن باید از همانی که هستیم لذت ببریم و راضی باشیم در این صورت قطعا احساس آرامش بیشتری خواهیم کرد . هر چه اکسیژن بیشتری به ما برسد آرام تر خواهیم بود پس باید در محل کار و زندگی خودمان گیاهانی نگهداری کنیم که کمک بکند به اینکه اکسیژن بهتری داشته باشد .
یادمان باشد مهم نیست که با ما مودبانه برخورد بکنند یا نه ، برخورد مودبانه ما باعث ایجاد آرامی و احساس خوبی و خوشی در خود ما خواهد شد . یادمان باشد سرعت حرکت ما با احساس ما رابطه مستقیم دارد .آرام راه برویم و حرکات بدن خودمان را آرامتر کنیم . برای رسیدن به آرامش می توانیم دراز بکشیم ، عضلات خودمان را شل کنیم و به هیچ چیز فکر نکنیم یکی دیگر از تکنیک های رسیدن به آرامش آرام صحبت کردن است . شوخ طبعی ، راحتی مانند صندلی راحت ، کفش راحت ، آهسته غذا خوردن ، یکی از با افتخارترین راه رسیدن به آرامش استفاده از عقائد مذهبی است . ورزش کردن . سیگار نکشیدن و ....

Calmness
Psychologists believe that you should not block emerging or expressing your feelings; for example, if you like to cry, simply cry; this makes you calm and satisfied. It is better to spend at least 15 minutes a day in quietness. Don’t remember and think about the bitter memories and happenings of your past time. Look ahead and keep hopeful. Try to forgive others and control your anger. Making people happy is the best way to make you happy and calm. Having a sense of humor is very helpful to be calm. Being polite and respecting laws and social norms keep you calm. In physical terms, taking more oxygen in makes you calms and relaxed, so try to grow some plants and flowers in your living room. Walk, eating and talking slowly as well as relaxation are very important if you want to keep calm and delight your daily life. It is strongly to do sport exercises regularly and not to smoke if you want to be fit and calm. Also, wearing suitable and comfort clothes and shows are very helpful to keep calm.تازه ها