رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۸

سیمای کشاورزی - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

سیمای کشاورزی

  همچنین تشویق و ترویج  به شغل  کشاورزی و دامداری شود که شامل  آیتم های چون آرم ، وله ، گزارش ، پلاتو ، بحث کارشناسی  - موسیقی می باشد .
عوامل برنامه :
تهیه کننده و نویسنده : عذرا کردان
تصویربردار ، نورپرداز و تکنسین فنی : علی پارسی نژاد
صدابردار : کاظم اسماعیلی – شهرام حق شناس
تدوین : فرشاد رضایی
گزارشگر : علی نژاد
مجری : سیدجمال الدین موسوی
مباشر تهیه : فرزانه اسداللهی
نریتور : لیلا تورانی