سیدعابد جعفری

اقای سید عابد جعفری متولد 1360 ساکن بابل رکوردار سریعترین کوتاه کردن در جهان ، جوانی پویا و فعال - شغل وی آرایشگری و پیرایشگری میباشد.بر اساس مدارك و گزارشات تهیه شده نامبرده درزمینه سرعت- دقت واستقامت در رشته كاری خود دارای ركوردهای متعددی میباشد..... وقرار است در اینده نزدیك طی یك برنامه رسمی در یكی از سالن های شهرستان محل سكونت خود ودر حضور تماشا گران 834 نفر را بدون وقفه اصلاح نماید اقای جعفری در اظهارات خود گفت دلایل مختلفی برای انتخاب عدد 834 دارد كه در زمان ثبت ركورد جدیدش اعلام خواهد كرد .

Loading the player...
تازه ها