جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۹

سکینه (بهناز)میرمعصوم - نمایش محتوای صدا

 

 

سکینه (بهناز)میرمعصوم

جایزه ولوح تقدیربهترین بازیگری زن دراولین جشنواره ی تاتر هارش
لوح یادبودازتاترهاوجشنواره های مختلف
کاندیدای بهترین بازیگرزن درجشنواره ی بین المللی تاتررضوی
لوح تقدیرازمدیرکل صداوسیماومعاونت صدا
لوح تقدیرازدومین جشنواره ی استانی تاترطنزدیالوگ.
لوح تقدیرازدانشگاه پیام نوربرای فعالیتهای فرهنگی وهنری وامتیازهای بالای 70ازمراکزصدای استانها و........

سکینه (بهناز)میرمعصوم
کلاسهای بازیگری وکارگردانی ونویسندگی:زیرنظراساتیدخویم استادحسن دولت آبادی.مهشیدروحانی واستادسعیدامیرکلایی.
به طورحرفه ای ازسال 76بازیگری تاترروشروع کردم.توتاترهای مختلف ایرانی وخارجی بازی کردم.بازی درتاترهای مولای من علی(ع) ؛بازی درتاتر هابیل وقابیل؛بازی درتاترخارجی آهای کی اونجاست؟؛ بازی درچندین نمایش  طنزباگروه کمال الملک آمل؛افتخارهمکاری باآقای افشین رشیدی در2تاتر بانام. 1 : هنرپیشه ی نقش اول مرد؛ 2 :افسانه ی سرزمین نیمروز. که باحضورپیشکسوتان ساری درساری وارومیه اجراشدکه افتخاربزرگی بودبرای من همکاری باپیشکسوتان بزرگ تاتراستان:آقای کلامی وقنبری وهوشنگ رضایی و......... وبازی در چندین تاترایرانی وخارجی وتاترهای طنزدیگر............      
کارگردانی ونویسندگی نمایش کودک بانام خروس بی محل
کارگردان نمایش حسنک
کارگردان وبازیگرنمایش هرچی توبخوای.منتخب دومین جشنواره ی تاتراستانی طنزدیالوگ درسال 95.
کارگردان وبازیگرونویسنده ی چندین رادیوتاتر.
ازسال 79واردصداوسیمای مرکزمازندران شدم وهمچنان مشغول فعالیتم.درچندین سریال تلویزیونی بازی کردم مثل شوگپ،2سری سریال سوزگلام،اساره شو،خونه به خونه،نارنج باغ،بازی دربرنامه ی زنده ی بهاره شو،بازی دربرنامه ی زنده ی کودک،وگزارشگربرنامه ی صواحی،بازی درنمایشهای طنزویژه ی شبکه ی نسیم و....
همکاری دربخش انیمیشن
دوبله ی صدای همزمان دوعروسک بانام سوتی وپوتی درسریال تازه واردها.
بازی درصدهانمایش رادیویی الف و ب.چندسالیست که نویسندگی هم میکنم درنمایشهای الف وب.نویسنده ی نمایشهای الف مثل گت ننا ونمایش آدمک ونمایش آن شب سردزمستان.
نویسنده ی نمایشهای ب:مثل گلبانگ ساحل،نماشون،مازرونی ونگ،زیریک سقف،عیدی گردش و...........

بازی درنمایشهای ب مثل زیریک سقف،راه زندگی،پاپلی،نماشون،مازرونی ونگ،قصه های مازرونی،عیدانه،گلبانگ ساحل و......

سال تولید: سال 1396


پربيننده ترين توليدات راديو

جدیدترین تولیدات رادیو