سوم شعبان ، ولادت آموزگار شهادت، امام حسین (ع) و روز پاسدار خجسته باد .