سوخت نگاری

هنر سوخت نگاری روی چوب، هنر ایجاد نقوش به وسیله ابزاری فلزی بر روی اجسامی از قبیل چوب، چرم، ساز و حتی کاغذ می باشد. به طور معمول برای ایجاد این نقوش از هویه استفاده شده و با استفاده از حرارت تکنیک های خاص از قبیل تغییر دما و تغییر سرعت دست در زمان سوخت نگاری، طیفی از رنگ قهوه ای روی چوب ایجاد شده جلوه و زیبایی خاصی داشته و هنری ماندگار و منحصر به فرد را رقم می زند.


Fuel journalism
Art prints on wood fuel, the art of creating designs with metal tools on objects such as wood, leather, construction and even paper. unique marks.
 

Loading the player...
تازه ها