سوال مسابقه بهار دل (97/03/16)

نام برنامه : بهاردل
  • خانم اسرا اندرخورا از بهشهر

 

توضیحات :

سوال پیامکی برنامه "بهار دل" چهارشنبه 16خرداد
1- گرامیترین ارزش خانوادگی بنابر حکمت 38 نهج البلاغه چیست؟

برنده این برنامه : خانم اسرا اندر خورا از بهشهرپربيننده ترين توليدات راديو

جدیدترین تولیدات رادیو