جهش تولید | جمعه، ۸ اسفند ۱۳۹۹

سند راهبردی 166 صفحه ای بانوان مازندران تدوین می شود - نمایش محتوای خبر

 

 

سند راهبردی 166 صفحه ای بانوان مازندران تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مریم جمشیدی عصر یکشنبه در نشست ستاد امور بانوان استان، توسعه فرهنگ عفاف و حجاب را از جمله محورهای 14 گانه این سند توسعه راهبردی برشمرد.

وی اظهار داشت: ارتقای توانمندی های بانوان، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، رفع موانع فراوی امور بانوان و تعمیق ارزشهای دینی از دینی محورهای این سند راهبردی است.

وی با عنوان اینکه اتاق فکر بانوان استان آماده دریافت طرح ها و ایده های نو است، افزود: این سند در ابعاد فرهنگی و اجتماعی در حال تدوین است.

جمشیدی همچنین از صاحبان اندیشه خواستار ارائه طرحهای نو و خلاق به این کمیته شد و گفت: باید مسائل فراروی حوزه بانوان آسیب شناسی شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده مازندران یادآورشد:  تحکیم بنیان خانواده و ارتقای وضعیت اشتغال حوزه زنان از دیگر اموری است که در تدوین سند راهبردی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

جمشیدی با تاکید بر اینکه وظایف ستاد امور بانوان باید به درستی انجام شود، خواستار همکاری دستگاههای مختلف اجرایی در این زمینه شد.

وی تغییر مبلمان سنتی روستاها را از جمله آسیب ها برشمرد و با اشار به روند طلاق، خواهان آسیب شناسی در این بخش شد.

نیمی از جمعیت استان مازندران را بانوان شکیل می دهد.