جهش تولید | چهارشنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۹

سلام کشاورز - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

سلام کشاورز

Loading the player...

عنوان برنامه ای اطلاعاتی – آموزشی به تهیه کنندگی احمد باکر است که روزهای فرد از ساعت17:45 به مدت 10 دقیقه از سیمای مرکز مازندران پخش می شود.
امروزه سرمایه گذاری برای آموزش به مثابه یک راهبرد تعیین کننده نقش قابل ملاحظه ای در فرایند توسعه کشاورزی کشورها داراست .
با توجه به افزایش روز افزون جمعیت در دنیا مسئله غذا از نظراجتماعی و اقتصادی در درجه اول اهمیت هر کشوری مطرح می باشد . در این را ستا آشنایی افراد بخصوص کشاورزان و کلیه کسانی که با تولیدات کشاورزی سرو کار دارند، میتوانند با تولید بهتروبا کیفیت تر،گامی موثر در جهت ارتقای مواد غذایی و تولیدات کشاورزی داشته باشند .
با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری که فرمودند.: اقتصاد مقاومتی، الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی است که با پیروی از آن می-توان با حفظ دستاوردهای كشور در زمینههای مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی و سند چشمانداز بیست ساله، اقتصاد متكی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درونزا و برونگرا، پویا و پیشرو را محقق ساخت و الگوئی الهامبخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشید. سعی عوامل برنامه  بر آنست تا در سال اقدام وعمل  برنامه هایی در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری ومسولین نظام و آشنایی بیشتر و بهتر بینندگان وکشاورزان تولید نمایند.
قالب برنامه به صورت پرتابل و گزارشی می باشد و در اکثر برنامه ها سعی بر آن است تا با حضور کارشناسان مجرب در محل اصلی ضبط برنامه انجام گیرد.همچنین در این برنامه سعی براینست با ایجاد زیر نویس مطالب مهم و قابل توجه به اطلاع بینندگان و کشاورزان رسانده شود.
آیتم های برنامه شامل :
آرم شروع برنامه -پلاتو کارشناس با توجه به موضوع ( بحث کارشناسی ) -وله های تصویری –نریشن

 

 

سال تولید: 1395

تهیه کننده:مهدی باکر