رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۷ شهریور ۱۳۹۸

سفره داری در ماه مبارک رمضان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

سفره داری در ماه مبارک رمضان

چقدر قلب ها به همدیگر نزدیک می شود ، انس و الفت زیاد می شود . فرمودند شما افطاری بدهید ولو به یک دانه خرما یعنی اگر دستتان نمی رسد وضعتان خوب نیست اگر توانایی ندارید سفره پهن کنید حتی با یک خرما دیگران را مهمان کنید کنایه از این است مهمانی در ماه رمضان ، افطاری دادن در ماه رمضان بسیار ثواب دارد و این ثوابش را از دست ندهید ولو اینکه با یک دانه خرما باشد و لذا هر کس به توان خودش و ظرفیت خودش مخصوصا از خویشاوندان ، برادر ، خواهر و کسانی که می توانند دعوت شما را اجابت کنند بیایند بر سر سفره شما بنشینند هم باعث نزدیک شدن قلب می شود و هم باعث می شود که همدیگر را ببینید . احیانا کینه ها ، کدورت ها ، نگرانی ها ، ناراحتی هایی که هست پاک شود این رفت و آمدها مخصوصا موقع افطاری چقدر مفید و موثر است و این سنت دیرینه را در ماه مبارک رمضان زنده کنیم. هم افطاری بدهیم و هم سر سفره افطاری دیگران هم حضور پیدا کنیم که صله رحم بسیار خوبی است به فرمایش پیغمبر اکرم (ص) در ماه مبارک رمضان صله رحم بکنید و این بهترین صله رحمی است که شما افطاری بدهید یا به افطاری دعوت شوید .

The holy month of Ramadan is regarded the holiest month in Muslim calendar and Islamic tenets. Ramadan is the month which God invites all His creatures to be His infinite bounties and blessings. As we are invited by the God to enjoy His bounties and blessings in this month, it is recommended to invite others and provide them with food and other needs. It will make the hearts of people, friends, and relatives more close together and will promote humanity and friendship across the society. Prophet Mohamed recommended his followers to invite and give food to others at the time of breaking the fasting; even if it is just inviting them to a single date. It shows that giving food to others, especially the poor people is highly valued in Islam and before the God. Invitation friends and relatives can resolve any misunderstanding, dispute, and enmity. It is also recommended to accept invitations made by others. Prophet Mohamed said that visit each other in the holy month of Ramadan, and the best way of visiting together is invitation or accepting invitation to food for breaking the fasting at the dusk.تازه ها