جهش تولید | جمعه، ۸ اسفند ۱۳۹۹

سروش سبز - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

سروش سبز

Loading the player...

تهیه کننده :سید جواد لواسانی
کارگردان:احمد شاه بابا زاده
دستیار:حسین خاکی
منشی صحنه:زینب واثقی
نورپرداز:محمد صادق ذاکری
صدابردار:نورالله طور سواد کوهی
تصویربرداران:محمد صادق ذاکری-فتاح رحیمی-سید کاظم موسوی
مدیر صحنه:مرجان مفتاحی
مجری:دکتر غلامی
تدوین:قاسم محمد پور
تکنسین فنی:جمشید صادقی
نویسنده:مرجان مفتاحی

برنامه ای در ارتباط با منابع طبیعی است که  به تهیه کنندگی دکتر لواسانی ،چهار شنبه ها از ساعت 18:47 به مدت 40  دقیقه به طورزنده بر روی آنتن می رود.

محیط زیست و اجزاي سازندة آن منبع تأمین نیازهاي اولیۀ انسان همچون خوراك، پوشاك، دارو، مسکن و انرژي است. ادامۀ حیات و رونق بسیاري از صنایع از جمله کشاورزي و داروسازي اصولاً با استفاده از منابع زیستی مقدور است. باوجوداینکه حفاظت و حراست از محیط زیست به عنوان منبع تأمین کنندة نیازهاي گوناگون انسان و سایر موجودات زنده امري بدیهی به نظر میرسد، بر اساس تحقیقات با کاهش چشمگیر تنوع زیستی، محیط زیست در خطر است. به گواه این تحقیقات، فعالیتهاي انسان و در رأس آن توسعۀ صنعتی اصلی ترین عامل ایجاد مشکلات و تهدیدهاي زیست محیطی همانند آلودگی ژنتیکی و افزایش انتشار گازهاي گلخانهاي و درنتیجه تغییرات غیرطبیعی آب و هوایی هستند.
حفظ، احیاء، توسعه و بهره‌برداری صحیح از عرصه‌های منابع طبیعی-لزوم حفظ و پاسداشت از اراضی طبیعی و ملی-قاچاق چوب-رانش زمین-نقش و مشارکت مردم در صیانت از جنگلها و ...از جمله مباحث مطرح شده در این برنامه می باشد.
بی شک رسانه ها از جمله تلویزیون ،به عنوان پل ارتباطی مردم با مسئولان با ایجاد حساسیت به این موضوع می توانند نگرش مردم را تغییر دهند و این مهم درباره حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست نقشی بسزا و مهم تلقی می شود.


 

سال تولید: 1396