جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

سراب - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

سراب

نویسنده کارگردان وتهیه کننده :محسن بزرگی
تصویربردارونورپرداز:رحمت حاجیان
صدابردار:کاظم اسماعیلی
دستیارنور:جوادبریمانی
دستیارصدا:حسین شاملی
تکنسین فنی:جوادبریمانی
نریتور:مریم حسینی
دستیارتهیه:کامران احمدنیا
مباشرتهیه:مریم اشتینه
هماهنگی:هدی هادوی
ترابری:ابراهیم عبدی_تقی زارع
تدوین و گرافیک:قاسم محمدپور

اعتیاد بلائی خانمان سوز است که نتایج واثرات سیاسی واخلاقی واقتصادی واجتماعی مهمی درسطح جامعه دارد.بدین لحاظ شناخت عوامل وعلل ایجاد اعتیاد وراههای مبارزه با آن امری ضروری است.
معضل اعتیاد را می توان مهمترین مسئله و آسیب اجتماعی سالهای اخیر دانست . ویژگی خزنده و پیشرونده اعتیاد بر اهمیت و حساسیت مسئله می افزاید.
اعتیاد بزرگ و کوچک و زن ومرد ندارد و همه می توانند در خطر باشند ولی قرار نیست شخصی که به بیماری اعتیاد دچار شده همیشه غرق در این بلا باشد و زمانی می رسد که با کمی تلاش فرد و خانواده و در کنار آن حمایت سازمانهای مردم نهاد ترک اعتیاد که به صورت گمنامی شخص عمل می کنند دوران بهبودی و سلامت شخص بیمار فرا میرسد و دوران تازه ای از زندگی شروع می گردد.

این برنامه درخصوص چگونگی روی آوردن بسمت اعتیاد ودلایل اینکه فرد چگونه آلوده آن می شود.خلأ هایی که باعث اعتیاد میشودو فرد معتاددر دام افتاده و تاجایی پیش میروند که تمامی داراییهای خودشان ازجمله خانواده وعزیزانشان را قربانی مواد میکنند.آغاز فصل جدید با یک تحول و ارداه صرف فعل خواستن بسمت ترک اعتیاد و برگشت به دامن خانواده واجتماع و شروع تلاش مجددواستقبال خانواده وجامعه درپذیرش معتاد بعنوان یک بیمار رهایی یافته .
این برنامه برانست تا با مصاحبه و گزارش از افراد مبتلا، آگاه سازی و مضرات مصرف این بلای خانمان سوز را یاد آور گردد ؛ضمن اینکه کارشناسان برنامه با ارائه اطلاعات و آموزشی که بیان میدارند،آگاهی خانواده ها را افزایش می دهند .
گزارش-بحث کارشناسی-متن-موسیقی از آیتمهای این برنامه می باشد.


 

سال تولید: 96