رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

سخنان رهبری (حجاب) - نمایش محتوای تولیدات فضای مجازی

 

 

سخنان رهبری (حجاب)

حجاب وقار است، متانت است، ارزشگذاری زن است، سنگین شدن کفه ی آبرو و احترام اوست؛ این را باید خیلی قدر دانست و از اسلام باید به خاطر مسئله ی حجاب تشکر کرد؛ این جزو نعمتهای الهی است.