سخنان بیهوده

پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) :

 بیشترین گناه را در روز قیامت آن مردمی دارند که بیشتر سخنان بیهوده می گویند.

 «کنز العمال، ح ۸۲۹۳».