رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۸

سامون - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

سامون

در این برنامه26 قسمتی  ضمن معرفی شهرها و مناطق روستایی مازندران و ازگزارشگران و بازیگران افراد توانمند همان منطقه  استفاده خواهد شد و با در نظر گرفتن  موضوعات مهم، توانمندیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، گویش های محلی، دیدنی های طبیعی و تاریخی، بازیهای محلی، صنایع دستی، آواها و نواها

عوامل تولید  این برنامه عبارتند از
کارگردان:محمدمهدی صابری

نور و  تصویر : شهریار رفیقی

نویسنده: علی حسن نژاد، هادی محمدی 

صدابردار: کاظم اسماعیلی

گزارشگر: علی فرنودی

تدوینگر: هادی محمدی، احسان فقیهان

مجری: محمدمهدی صابری

 دستیارتهیه: فرزانه اسداللهی