سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

سالهای جوانی - نمایش محتوای صدا

 

 

سالهای جوانی

تهیه کننده : آقایان محمد محمدخانی ، سید مجید محمدی

سالهای جوانی عنوان برنامه ایست با هدف اطلاع رسانی به تهیه کنندگی سید مجید محمدی با موضوع رابطه با جوانان بخصوص جوان مازندرانی  در روزهای زوج هفته ( شنبه و چهارشنبه) ،ساعت 16:15 به مدت 45 دقیقه به صورت زنده پخش خواهد شد .

رسانه ی ملی متشکل از بخش های گوناگونی ست که این بخش ها همواره و از دیرباز با همسویی و همدلی ودرکنار هم به انجام وظایف سازمانی خود پرداخته اند. حاصل این همدلی و هم سویی به ویژه در سال های اخیر به تولید برنامه های فاخر و مخاطب پسند در عین رعایت موازین و قوانین رسانه ای انجا میده است. به فرموده ی رهبرمعظم انقلاب: جوان مظهر امید است .
از آنجایی که قشر جوان جامعه از مخاطبان اصلی و تاثیر گذار رسانه هستندتولید برنامه های مخصوص این قشر ازحساسیت ودقت نظر بالایی برخوردار است.  طرح موارد متناسب با سن و سال ،دغدغه ها و نیاز های جوانان، ارتباطی مستقیم دارد با اهداف رسانه ی ملی که همان امید و آگاهی بخشی ست. از سویی ،باگسترده شدن روز افزون شبکه های اجتماعی و  رقابت شدید رسانه ای در حوزه های گوناگون، برای جذب مخاطب ، به ویژه مخاطبان جوان که از اثر بخشی بالایی در حوزه  های اجتماعی برخوردارند رسانه ی ملی و به تبع آن  رادیو، در صدد تولید برنامه های با محتوا جذاب و اخلاق مداراست.
برنامه ی سالهای جوانی مجله ای رادیویی ست که با موضوعاتی مشخص در هر برنامه به دنیای پر شور ونشاط جوانی ورود کرده و در چهارچوب قوانین رسانه ای زبانی می شود برای بیان حرف ها و مسائل جوانان.
البته این ورود بسیار هدفمند بوده و با بهره جستن از نظر کارشناسان حوزه ی اجتماعی در انتهای هر برنامه جمع بندی کاملی در مورد موضوعات مطروحه صورت می پذیرد.


قشرعظیمی ازجمعیت کشورایران را جوانان تشکیل می دهند . وبه تبع آن ، استان مازندران هم دارای درصد بالایی ازجمعیت جوان است. فصل جوانی ، فصل پیچیده ومعما گونه است. دوران جوانی ، دوران دیگرگون شدن است .  سرَ پیچیدگی و معما گونگی دوران جوانی ، گوناگونی مؤلفه های شناخته شده ونا شناخته ای است که هویت جوان را تشکیل می دهد . از دیدگاه روان شناسی، دوران نوجوانی و جوانی، دورانی است که درآن بحران هویت یابی برسازمان روانی فرد  چیره می شود  و نو جوان و جوان تشنه هویت را بر جستجو و سنجش ارزش های ِ مختلف و گاه متضاد هدایت می نماید ، تا در پایان این دوره بحرانی ، احساسی از هویت داشتن را بر وی به ارمغان می آورد .
هویت جوان، به ویژه جوان امروزی ، تحت تأثیر عوامل شناخته و نا شناخته اعم ازبیرونی ودرونی شکل می گیرد ، مانند شرایط ِاجتماعی ومحیطی، ویژگی های روان شناختی، شرایط فرهنگی ،گسترۀ شبکۀ ارتباطی ، پایگاه اقتصادی واجتماعی ،دیانت و ... هر کدام از این عوامل ، منشاء بروزویژگی هایی درشخصیت جوان است وهرکدام ازاین  ویژگی ها نیز مقتضیاتی دارد که دربرقراری رابطه با جوان باید درنظرگرفت. برای اینکه به مقتضیات دوره جوانی ، پاسخ درستی داده شود وویژگی های وجودی اورا به درستی سامان بخشیم ودرخدمت اهداف الهی  - انسانی در آوریم ، باید مناسبات خود را با جوان در چارچوب قواعد و شیوه های دقیقی تنظیم کنیم تا بتوانیم ارتباط منطقی ، کارساز و مطلوب با او بر قرار کنیم .
برای فهم نسل جوان وتنظیم مناسبات سازنده با آنان ،همة افرادی که با آنان به طورمستقیم وغیر مستقیم درارتباط هستند و مسئولیت هدایت این نسل را برعهده دارند ،ازجمله خانواده ، استادان ، دست اندرکاران جامعه ، نهادهای تربیتی و... باید ویژگی ها ومقتضیات جوانی را درچهارگرایش زیست شناسی ، روان شناختی ومردم شناسی بررسی کنند .

آیتمهای برنامه :

 گزارش، مسابقه بی سابقه ، آشنایی با یک ایده خوب ،جوان آنلاین ،موسیقی و... . 

 

سال تولید: 1397


پربيننده ترين توليدات راديو

جدیدترین تولیدات رادیو