سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

سالروز حماسه مردم آمل - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

سالروز حماسه مردم آمل

یا حماسه اسلامی مردم آمل ، از آن یادشده  و در منابع برخی گروه های اپوزیسیون جمهوری اسلامی به اختصار قیام آمل نامیده می‌شود،  به مبارزه مسلحانه حدود صد نفر از گوهی مارکسیست ، لنینیست ، مائو ئیست به نام اتحادیه کمونیست های ایران (سربداران) علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در شهر و جنگل های اطراف شهر آمل اشاره دارد، این مبارزه پس از ساعت ها درگیری سرانجام در تاریخ 6 بهمن با تمرکز قوای نیروهای سپاه پاسداران ، پلیس و بسیجیان با سرکوبی آن پایان یافت. منابع جمهوری اسلامی ادعا می کنند که نیروهای مردمی در این درگیری ها و خنثی نمودن آن نقشی فزاینده داشته اند ، حال آنکه به ادعای سربداران تعدادی از مردم در این قیام به یاری آن برخاسته اند و حکومت برای سرکوبی از انبوه نیروهای مسلح بهره جسته است . حماسه مردم آمل یا حماسه اسلامی مردم آمل اصلاحی است که رسانه داخلی ایران و مقامات جمهوری اسلامی ایران به دلیل آن چه مقاومت مردم این شهر در مقابل سربداران در واقعه آمل در 6 بهمن سال 1360 نامیده اند به کار می برند. این روز در تقویم رسمی ایران به نام حماسه آمل به ثبت رسیده است.تازه ها