جهش تولید | شنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۹

ساری - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ساری

بناي اوليه اين منطقه را به طوس نوذر نسبت می‌دهند كه در قرن اول هجری به دست فرخان بن دابويه از ملوك گاوباره تجديد بنا شده است. شهرستان ساري از طبيعتي گيرا، جذاب و بسيار ارزشمند برخوردار بوده و همواره مورد نظر حكام محلي قرار داشته است. به همين لحاظ عمارت‌ها و كاخ‌هاي قديمي در كنارطبيعت جذاب اين منطقه مهم ترين بناهاي ديدني اين منطقه را تشكيل مي‌دهند. اساس اقتصاد اين منطقه را كشاورزي، دام‌داري و صنايع دستي تشكيل مي‌دهند. ازمهم ترين صنايع دستی ساری می توان حصيربافی، قالی‌بافی، گليم‌بافی، ابريشم‌بافی، پارچه بافی، ظروف سفالی، ظروف چوبی، مجسمه‌های‌چوبی، زيلو و جاجيم بافی رانام برد. سواحل زيباي درياي مازندران، آبشارداراب كلا، پارك جنگلی ميرزا كوچك خان، پارك‌جنگلی شهيدزارع، پناه‌گاه حيات وحش دست تاز،رودخانه‌هاي متعدد،غارهيلدو ومجموعه تالابی سراندون و بالندون مهم ترين مناطق طبيعي و ديدني اين منطقه راتشكيل مي‌دهند. آب انبار ميرزا مهدی، آب انبار نو، امام زاده عباس، امام زاده يحيی، امام زاده های قاسم، ‌گنبد سرت، فخرالدين،امام زاده عيسی بن كاظم و بقعه شاطرگنبد ، برج رسكت، برج سلطان زين العابدين و مجموعه كاخ هاي فرح آباد نيز از جمله مهم‌ترين مكان‌هاي تاريخي و ديدني اين منطقه به شمار مي‌آيند.
مکان های دیدنی و تاریخی
آبشار داراب كلا : روستای آبكا ساری
پارك جنگلی ميرزا كوچك خان : ساری
پارك جنگلی شهيد زارع : مجاور پناه گاه حيات وحش
پناه گاه حيات وحش دست تاز : ساری
غارهيلدو: روستای شوراب ساری
مجموعه تالابی سراندون و بالندون : 25 كيلومتری ساری به طرف بابلسر
آب انبار ميرزا مهدی : ساری
آب انبار نو : محله نوانبار ساری
امام زاده عباس : ساری
امام زاده يحيی : ساری
امام زاده های قاسم، ‌گنبد سرت، فخرالدين : ساری
امام زاده عيسی بن كاظم و بقعه شاطرگنبد : ساری
برج رسكت : بخش دو دانگه ساری
برج سلطان زين العابدين : ساری
مجموعه صفوی فرح آباد : 28 كيلومتری شمال ساری
صنايع و معادن
در شهرستان ساري صنايع رونق زيادي دارند. ازعمده ترين صنايع شهرستان ساری می توان: صنايع غذايی، صنايع چاپ و انتشار، صنايع اشياء كائوچويی، صنايع تهيه اشياء‌ فلزی، صنايع نساجی، صنايع چوب، صنايع چرم سازی، صنايع شيميايی، صنايع غير فلزی معدنی، پنبه، روغن‌نباتی، آرد، شير پاستوريزه و مشتقات آن را نام برد.از معادن اين منطقه اطلاعات مستندي در دست ما نيست.  
کشاورزی و دام داری
كشاورزي و دام‌داري اساس اقتصاد مردمان منطقه ساري را تشكيل مي‌دهند. ساری به علت خاك حاصل خيز و آب كافی از كشاورزی خوبی برخوردار است. آب كشاورزی از رودخانه ها، چشمه ها دره ها و چاه‌هاي ژرف تأمين می‌شوند. محصولات عمده كشاورزی اين شهرستان گندم، جو، ‌برنج، پنبه، توتون، ذرت، تره بار، مركبات و دانه های روغنی است. به علت مجاورت با دريا محصولات دريايی اين شهرستان نيز قابل توجه بوده و ماهي‌گيری در اين شهرستان نيز از‌رونق‌بالايي برخوردار است. برنج، ‌پنبه، ‌گندم، روغن نباتی، توتون، مركبات، ‌تره بار، توليدات پلاستيكی، مصنوعات چوبی و ماهی صادرات شهرستان ساری را تشکيل می دهند.  
مشخصات جغرافيايي
ساری درجلگه پهناوری قرار دارد كه از سوی شمال در 38 كيلومتری دريای مازندران و از سوی جنوب در 25 كيلومتری كوه های البرز واقع است. مركز شهرستان ساری، در270 كيلومتری شمال خاوری تهران و در مسير راه اصلی تهران – گرگان واقع شده است. ساری از نظر جغرافيايی در 53 درجه و 5 دقيقه ی درازای خاوری و 36 درجه و 34 دقيقه‌ی پهنای شمالی و 40 متری از سطح دريا قرار دارد و از شمال به دريای مازندران، از جنوب به كوه های البرز، از خاور به شهرستان نكا و بهشهر و از باختر به شهرستان های جويبار و قائم شهر و سوادكوه محدود می‌شود. رود تجن از خاورساری گذشته و با ادامه جهت به سوی شمال در نزديكی فرح آباد به دريای مازندران می پيوندد. از آن جا که ساری مركز استان بوده و راه آهن سراسری تهران – بندرتركمن از جنوب آن می گذرد، گسترش فراوانی يافته است.ساری از شمال خاوری به استان خراسان، از باختر به سوادكوه، جويبار و قائم‌شهر ‌و از جنوب به سمنان محدود مي‌شود. بر اساس سرشماری سال 1375جمعيت ساری بيش از 806و423 نفر بوده كه از اين رقم بيش از 882و 195 نفر جمعيت مركز شهرستان هستند.
مسيرهاي دسترسي به اين منطقه عبارتند از:
- ساری – گرگان به درازای 132 كيلومتر
- آزادراه ساری – قائم شهر به درازای 16 كيلومتر به سوی باختر و از قائم شهر دو راه اصلی، يكی به سوی جنوب جاده فيروزكوه و ديگری به باختر و جنوب باختری ساری – آمل و از آن جا جاده هراز تا تهران
- آزاد راه ساری – دريای مازندران به درازای 28 كيلومتر
- مسير ساری – چهاردانگه به سوی جنوب خاوری به درازای 70كيلومتر  
وجه تسميه و پيشينه تاريخي
بنای ساری، مركز استان مازندران را به طوس نوذر نسبت می دهند كه در قرن اول هجری به دست فرخان بن دابويه از ملوك گاوباره تجديد بنا شده است. ساری بعد از «اسپهبدان» نيز تقريبا تا به امروز مركز مازندران بوده و فرمانروايان طاهری، زيدی و آل باوند تا سال 635 هجری در آن جا حكومت كرده اند. مسجد بزرگ ساری اولين بنايی بود كه مسلمين توسط ابوالخصيب، نخستين حاكم عباسی طبرستان، ‌در سنه 140 هـ . ق احداث كرده و سپس در همان جا مسجد جامع شهر را نيز بنا نمودند. بنای اين مسجد در زمان هارون الرشيد و به وسيله يحيی بن يحيی شروع و توسط مازياربن قارن تمام شد. اين شهر در سال 298 هجری توسط اقوامی كه از دريای مازندران و سواحل آن هجوم آورده بودند به آتش كشيده شد و در اوايل قرن چهارم نيز در اثر سيل صدمات بسيار ديد و خراب شد. ساری درزمان سلطان محمود خوارزم شاه و نيز بعد از آن، در حمله مغول آسيب بسيار ديد و در زمان مستوفی، شهر تقريبا ويرانه بود. حسام الدوله اردشير، در«دولت آباد» يا «اترابن» قصری ساخت كه احتمالا تپه های سنگر در دهكده های«ليمون» و«دولت آباد»، آثار خرابه های آن قصر باشند. در دوره صفويه – در زمان شاه عباس اول بناهای مهمی در ساری بنا کردند. هنگامی كه زنديه، طبرستان را فتح كردند، مركز طبرستان، از ساری به «بارفروش»( بابل كنونی) منتقل شد. در دوره آقامحمد خان قاجار (1200-1211 هـ . ق) مركز مازندران مجددا از بار فروش به ساری منتقل گرديد. به همين جهت به آبادی و عمران آن كمك شد. زلزله سال 120هـ . ق عده زيادی از سكنه آن را به ديار عدم فرستاد و شهر بيش از پيش رو به ويرانی نهاد. در دوران اخير با عبور راه آهن از كنار شهر و احداث خيابان ها و ساختمان های دولتی بار ديگر ساری رو به آبادانی نهاد و امروزه يكی از شهرهای زيبای استان مازندران و شمال كشور است.   Sari is the capital city of Mazandaran. It is 260 km from Tehran. It was called Saroye before. Sari was the temporary capital in the reign of Aqa Mohammad Khan Qajar after his coronation in 1782 in Sari. Sari offers enormous natural and historical attractions for local and foreign visitors.
Resket Tower is located in Dodange region, 40 km West southern of Sari. The tower dates back to the 10th century. There are two break inscriptions in Kofi and Sassanid Pahlavi.
Farah Abad historical site is located 28 km away in North of Sari. There are an old mosque, the Break Bridge, Shah Abbas Safavi palace and the Caspian Sea resort of Safavi kings.
Vaziri bath dates back to the Qajar dynasty.
Kolbadi House is located in the downtown Sari. It dates back to the reign of Qajar dynasty, over 200 years ago.
Farah Abad coast is a famous sandy coastline which attracts tens of thousands of visitors.
Imamzade Abbas shrine is among historical and religious monuments in Sari which attracts thousands of Muslim visitors as pilgrimages. It dates back to the 15th century.
Sultan Zeinul Abedin tower, Imamzade Yahya shrine, Mirza Mehdi and New water reservoirs are among other historical monuments in Sari.
Shahid Zare Jungle Park is close to Sari, just 3 km away on the East. Visitors can settle tents and stay hours there enjoying their time. It has good natural landscapes, too.
Dashte Naaz protected wild zone is located in 35 km away on the east North of Sari, near the airport. It is about 55 acres and has been registered as protected wild zone since 1967. The rare Iranian yellow spotted deer is protected and reproduced there. There are also found different kinds of other wild species including the beautiful Iranian pheasant.
Semeskande protected wild zone is located in 10 km away on the east South of Sari. It is about 1,000 acres where different kinds of animals are protected in. The rare Iranian yellow spotted deer is also protected and reproduced there.
Soleyman Tangeh Dam is 45 km away on the west South of Sari. It is built in a mountainous jungle area. The landscapes are really fascinating. Visitors can boat, water ski and camp in this site and enjoy time there.تازه ها