رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

زیک:سینه سرخ کوچک - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

زیک:سینه سرخ کوچک

پرنده ماده و پرنده جوان فاقد رنگ بلوطی بوده و با روتنه قهوه ای رگه دار دیده می شود . در مازندران به نام "زیک" (نماد لاغری و نحیف بودن ) و از نظر جانورشناسی و به زبان فارسی سینه سرخ شناخته می شوند . زیک نماد لاغری و نحیف بودن است به این دلیل که جثه و شکل ظاهری این پرنده کوچک ، لاغر و نحیف است ، در مازندران به آدم لاغر و استخوانی به کنایه و طنز می گویند : زیک

 

 

Robin is a small bird, 13-14 centimeters, in brown color. The color of body and wings is brown and the chest is in red. Robin is called “Zik” in Mazandaran Province. People usually call the thin persons “zik”. Robin is the symbol of being thin bony persons. Zik meands very small and thin in the culture of people of Mazandaran Province.تازه ها