رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۸ اسفند ۱۳۹۸

زولنگ - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

زولنگ

گیاه زولنگ اشتها آور، ملین و به دلیل داشتن اسید فولیک خون ساز است. زولنگ گیاهی است چندساله که اغلب به رنگ آبی آسمانی، با پراکندگی در شمال ایران در مناطق جلگه ای از رامسر تا گلوگاه و ارتفاعات میانی البرز در شیب های شمالی قابل رویش است .چوچاخ و زولنگ از جمله گیاهان بومی ناحیه شمال ایران میباشند که جایگاه ویژهای در سبد غذایی مردم منطقه دارند. مصرف خوراکی دارد و برگ چوچاخ و زولنگ نیز به عنوان سبزی در تهیه غذاهای محلی به کار میرود.

 

Eryngo
Eryngo is a spiny plant with deep-cut leaves. It has whitish blue flowers. It grows in farms and the coastal areas. The fresh and soft leaves of the eryngo are edible. The extract of eryngo is a remedy for digestion system and urethra. It is also good for tetanus, vomiting and toothache.تازه ها