سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

زره امام علی (ع) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

زره امام علی (ع)

Loading the player...

دانلود

امیر المومنین علی (ع) در یک تقابل اجتماعی بعنوان فردی عادی نه بعنوان امام معصوم (ع) در محضر دادگاه اعلام می دارد که شاهد ومصداقی برای ادعای خویش ندارد و قاضی زره را به مرد نصرانی می دهد. رفتار امام علی (ع) مرد نصرانی را تحت تاثیر قرار داده و مرد نصرانی پرده از کار خویش بر می دارد ولی مولا علی (ع) نیز زره را به مرد نصرانی می بخشد.


The armature of Imam Ali

One day, a Christian man selling the armature of Ali Ibn Ibutaleb, the first Imam of Shiite Muslims, in the market. Imam Ali took the man to the court and asked the judge to decide on this case. He ordered the judge to be neutral towards both of them and announce his own sentence without considering the leadership position of Imam Ali in the country. As Imam Ali had no one to witness that the Christian man took his armature, the Christian man was announced to be innocent. Such behavior changed the behavior and attitude of that man and he both gave back the armature to Imam Ali and turned to Islam. However, Imam Ali returned the armature to the man as a gift.تازه ها