جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

زبان تبری - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

زبان تبری

زبان تبری یکی از گرانقدرترین میراث های فرهنگی ایران محسوب می شود چرا که این زبان از معدود زبان های ایرانی است که از زیرشاخه های زبان کاسپین و نیز ادامه زبان پهلوی اشکانی به شمار می رود . امروزه این زبان به دلیل چیرگی و گسترش زبان فارسی در مناطق تبری زبان در حال از میان رفتن است این زبان تا 500 سال پس از فتح ایران توسط اعراب همچنان به خط پهلوی نگاشته می شد و در تبرستان بزرگ که شامل مازندران کنونی و بخش های بزرگی از استان گلستان ، شرق گیلان ، شمال سمنان و تهران کنونی می شده است به همین خط و زبان سکه ضرب می کردند . زبان تبری در گذشته دارای ادبیات پربار و گسترده ای بود که از آن جمله می توان کتاب مشهور مرزبان نامه که از جمله آثار فاخر ادبیات کلاسیک ایران می باشد را نام برد که به زبان تبری نگارش شده است اما امروزه تنها ترجمه فارسی آن در دسترس مردم باشد . از جمله آثار فاخر دیگر ادبیات تبری نیکی نامه ، باوند نامه ، طنزالاسرار و چامه های امیر پازواری و در زمان معاصر مجموعه اشعار روجا ، اثر نیما یوشیج را می توان نام برد . زبان شناسان زبان تبری را از خانواده ی زبان های هند و اروپایی می دانند . پیرو سرشماری های مرکز آمار ایران مازندرانی ها و تبری زبانان جز اقوام غیر پارس به شمار رفته و حدود 6 درصد از جمعیت ایران را شامل می شوند . زبان تبری امروزه افزون بر مازندران در برخی مناطق استانهای گلستان ، تهران و سمنان نیز گویش می شود .

The Tabari Language
What the local people of Mazandaran speak to is The Tabari Language, not Guilaki which is wrongly called. The Tabari language is derived from the Tabarestan region in ancient Persia. The Tabari language is one of the most precious heritages of Iranian culture, since it is among few noble languages of Persian language. The Tabari language is a branch of Caspian language and the surviving form of Pahlavi language. But it is fading gradually as the Persian language prevails in Mazandaran Province. The Tabari language was written in Pahlavi even 500 years after the Arab dominance in Iran. Even in then great Tabarestan, including large parts of Golestan, Guilan, Semnan and Tehran provinces, there were coins stamped in Tabari language. The Tabari language has its rich literature and many famous books were written in Tabari including Marzban Nameh (One of prominent Iranian classic literature books), Biki Nameh, Bavand Nameh, Tanz al-Asrar, Poems of Amir Pazevari, Roja Poem Collection by Nima Youshij, the contemporary poet and the father of Iranian modern poetry. Linguists believe that the Tabari language belongs to the Indo-European family. The people of Mazandaran and those speaking Tabari, totally 6 percent of the population in Iran, are not considered native Persian people by the statistic and census centers of Iran. However, the Tabari language is spoken in Mazandaran Province and some parts of Golestan, Tehran, and Semnan provinces as well.تازه ها