جهش تولید | چهارشنبه، ۷ خرداد ۱۳۹۹

زباله (انیمیشن) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

زباله (انیمیشن)

آن ها به کنار رودخانه می آیند می بینند که ماهیان در رودخانه همه خفه شده اند علت را جستجو می کنند دوربینی در کنار رودخانه کار می گذارند کامیونی را می بینند که در حال خالی کردن زباله درون رودخانه است با هلکوپتر به آنجا می روند و ان ها را مجبور می کنند که تمامی زباله ها را از درون رودخانه خارج کنند .تازه ها