رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

روستای گاوان کلای بابل - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

روستای گاوان کلای بابل

این روستا از جنوب به تپه سر سبز رجه از بخش بند پی شرقی از شمال به روستاهای بالا میر کلا و کوتیج کلا از شرق به رودخانه ی متالون و روستاهای ابوالحسن کلا و اتاقسرا و از غرب به  رودخانه کلارود و روستاهای  سنگرودپی و کرکنار متصل شده است.این روستا دارای 300خانوار و 1200 نفر جمعیت است که پیشینه اصلی مردم این روستا کشاورزی ، دامداری و باغداری است .

 

 

 

Village of Gavan Cola is located in Gatab district, East of Babol city, Mazandaran Province. It is one of the 19 villages of the Southern Gatab district; the village is consisted of Bala Mahalleh and Payin Mahalleh (the upper part, and the lower part). The village of Gavan Cola is bounded to the village of Tappeh Sar Sabz Rajeh on the South, Bala Mir Cola and Kotij Cola villages on the North, the Metalon River and Abol Hassan Cola and Otaghsara villages on the East, and the Kelaroud River and Sangroud Pey and Karkenar villages on the West. Some 300 families with population of 1200 persons live in the village wehre people mostly do farming gardening and poultry.

 تازه ها