جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

روستای کچپ محله - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

روستای کچپ محله

سخت خوش در بخش هزار جریب شهرستان نکا واقع شده است این روستا از شمال به  روستای ولام ده  از شرق متصل به روستای آکرد ازغرب به اسماعیل محله و از سمت جنوب به روستای رودبارمحله و سفیدکوه ارم متصل می باشد. این روستا 193خانوار دارد که جمعیت ثابت آن 971 نفر و جمعیت شناور آن به 1600نفرنیز افزایش می یابد .شغل بیشتر مردم این روستا کشاورزی و دامداری می باشد.کشت گیاهان دارویی خصوصا گل گاو زبان در این منطقه از رونق خاصی برخوردار است . روستای کچپ محله در گذشته ی دورمعروف به ترکار بوده که بعدها به سادات محله تغییر نام داده اما در حال حاضر به علت قرارگرفتن برروی تپه ای که دورتادور آن پر از درخت کچپ است کچپ محله معروف شده است.

 

 

Villageof Kachap Mahalleh

 

Villageof Kachap Mahalleh is located at the East end of Sakht Khosh district in Hezar Jerib County in Neka city, East of Mazandaran Province. It is bounded to Velam Deh on the North, Akerd village on the East, Esmael Mahalleh on the West, and Roudbar Mahalleh village and Sefid Kuh Eram on the South. About 200 families live I this village and its population is about 1000 people which may jump around 1600 during summertime. People mostly do farming and poultry. People grow medical herbs such as borage. The Kachap Mahalleh Village was called Tarkar and Sadat Mahalleh, respectively; but it was called Kachap Mahalleh later because of the trees called Kachap in local dialect on the adjacent hills surrounding the village.تازه ها