جهش تولید | شنبه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

روستای مسکوپا - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

روستای مسکوپا

.

این روستا در حاشیه ی  جنگل واقع شده است به همین دلیل دارای مناظر زیبایی است و آب وهوای معتدل می باشد .اکثر اهالی روستا به کشاورزی و دامپروری مشغولند.در بخش کشاورزی بصورت کایری(کمک کردن به همدیگر) و در بخش دامداری بصورت ورمکاری انجام می شود.

اهالی مس کوپا ارادت خاصی به اهل بیت دارند. امامزاده ابراهیم این روستا مورد تقدس و تکریم اهالی مس کوپا و منطقه می باشد .این بقعه در حاشیه روستا و درمیان جنگل واقع شده است.

اشعار محتشم کاشانی در سقف ایوان که به شکل لوزی است بکار رفته است.

روستای مس کوپا جدای از مناظر دیدنی و بقعه امامزاده ابراهیم  دارای مردمانی صمیمی و زنده دل است .تازه ها