رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۸

روستای زیبای بلیران آمل - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

روستای زیبای بلیران آمل

در چند کیلومتری  آمل جاده ای به سمت جنگل  و کوه می رود وپیچی که می خورد زیبایی تازه ای پیدا می شود و هر پیچی آدمی راوارد دنیای دیگر. یک سو کوه  هست و جنگل  دیگر سو شالیزار مزارع  و باغات؛ که این مناظر چشم هر بیننده ای را نوازش می دهد. در انتهای جاده به روستای زیبای بلیران می رسیم. این روستای زیبا که در دل جنگل محصور است ، تا آمل پانزده کیلومتر فاصله دارد.

روستای بلیران از شمال به  روستای کمدره  ازجنوب به جنگل های سرفراز شمال و کوه چلاواز شرق به جنگل های سر سبز و انبوه و رودخانه و  از غرب نیز به جنگل و کوه متصل شده است. بلیران دارای پنجاه خانوار و280 نفر جمعیت می باشد. پیشینه اصلی این روستا دامداری کشاورزی ، خصوصا دامپروری می باشد. بلیران در سال 1387به عنوان منطقه شماره دو نمونه گردشگری معرفی شده است.

 

 

Villageof Beliran

 

When you drive on the old road from Babol to Amol, you can see a road near Amol which goes towards the jungle and mountainous area. On one side of the road there are mountains and froest, and on the other side of the road there are rice fields and citrus gardens. The village of Beliran is located near the old road from Babol to Amol, in West of Mazandaran Province. It is located in the heart of jungle, 15 kilometers away from Amol city. The village of Beliran is bounded to Kamdarreh from the North, the jungle and the Chelaav Mountain from the South, the dense forest and river on the East, and the jungle and mountains on the West. Some 50 families with population about 280 persons live in the village where people mostly do farming and poultry. The village of Beliran was introduced a village with second touristic capabilities and attractions.

 تازه ها