روستای حسین آباد لیتکوه آمل

روستای حسین آباد لیتکوه آمل از شمال به روستای کوسه رز از جنوب به روستای مسکون از شرق به روستای پیشکوه و از غرب به روستای نوآباد متصل است . شغل اصلی اهالی روستا کشاورزی و باغداری است و در کنار آن به پرورش نهال مرکبات و صیفی جات مشغولند . روستای حسین آباد دارای شبکه بهداشت است که 15 روستا را تحت پوشش دارد . اهالی روستای حسین آباد ارادت خاصی به اهل بیت دارند و در دوران دفاع مقدس 3 شهید والا مقام تقدیم کرده اند . روستای حسین آباد لیتکوه با داشتن چشم اندازهای زیبا و دیدنی و مردم خونگرم و میهمان نواز پذیرای گردشگران است .

 

Hussein Abad Litkuh Village
The Hussein Abad Litkuh Village is located in Amol city, West of Mazandaran Province. It is bounded to Maskon Village from the South, Pishkuh Village from the East, Now Abad from the West, and Kose Raz from the North. People mostly do gardening and farming. There are suitable hygienic system in the village which covers sanitary services for 15 other neighboring villages as well. There are tombs of 3 martyrs from the Iraqi imposed war against Iran in this village. The Hussein Abad Litkuh Village has enormous beautiful natural landscapes; besides, people are very warm and hospitable.
 

Loading the player...
تازه ها