سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

روستای تلاوگ - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

روستای تلاوگ

منشا تشکیل این روستا همچون روستاهای اطراف بهره برداری از مراتع سر سبز و زمین حاصلخیز بوده است. پیشینه اصلی اهالی روستای تلاوک دامداری و باغداری است. چراندن رمه های انبور در مراتع مجاور روستا منظره ای طبیعی است که هر روزه می توان شاهد آن بود .

 


Village of Telavag

The village of Telavag is located in Dodangeh region on the green skirt of the North of Iran. It is 53 kilometers away on the South of Sari, the capital city of Mazandaran Province. The village has been inhabited because of good ranches and fertilized plains. People mostly do farming and poultry in this village. Visitors can see the kattles grazing in the ranches in the area each day.
 تازه ها