جهش تولید | دوشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۹

روستای آری - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

روستای آری

روستای آری از شمال به روستاهای خلیل کلا و فک ، از جنوب به روستای  فیروزجاه ثابت ، از شرق به روستای امام کلای لفور و از غرب به روستای ویتله منتهی می شود.مردم روستای آری عموما از طریق کشاورزی ، دامداری و قدری هم پرورش کرم ابریشم روزگار می گذرانند .اراضی شالیزاری روستا نظمی متقارن دارند که به زیبایی آنها افزوده است . در حال حاضر این روستا فقط 50   خانوار و 200 نفر جمعیت دارد .حوضچه آب معدنی به عنوان تنها چشمه آب معدنی در روستاهای منطقه است که  حتی از چشم انداز جاده هم می توان آنجا را دید .این چشمه از امکاناتی است که به درستی به کار گرفته شود موجب رشد اقتصادی روستا خواهد شد این چشمه زیبا می تواند سرچشمه درآمد باشد به رغم همه کمبود ها جذابیت طبیعی و آب شفابخش آن گردشگران را اندک اندک به سوی خود جذب می کند.سقانفار قدیمی روستای آری با معماری کهن در کنار مسجد نوساز آن ترکیبی نامتقارن از معماری آفریده است.روستای آری از روستاهایی است که با اندکی توجه و حمایت قابلیت گردشگری دارد و جاذبه های طبیعی و بکر آن قادر است این روستا را تبدیل به روستای هدف گردشگری کند.

 


Village of Ary

The village of Ary is located in Firouzjah district in Eastern Bandpay County in Babol city, center of Mazandaran Province. It is bounded to Khalilcola and Fek on the North, Firouzjah Sabet village on the South, village of Imamcola Lafour on the East, and Vitleh village on the West. Some 200 people in 50 families live in the village and do farming, poultry, and raising silk worms for their living. The village has beautiful natural landscapes including the symmetric beautiful rice fields and virgin jungles around. There is a mineral water spring in the village which both provides the residents with potable water and is useful for medical uses. There is also an old monument called Saqa Nefar which is an old mosque in the village of Ary. The village can be a good tourism destination.
 تازه ها