جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

روز های طلایی - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

روز های طلایی

این برنامه با آیتم هایی چون: پلاتوی استودیو (یک فنجان چای داغ) وله هایگرافیکی و معرفی نوجوان موفق در تمام زمینه های فرهنگی، ورزشی، اجتماعی،علمی و همچنین گزارش از نوجوان (پسر، دختر) و سرود  به ارائهراهکارهایی برای حل مشکلات نوجوانان  با در نظر گرفتن موضوع برنامه میپردازد.

عوامل تولید این برنامه عبارتنداز:

نویسنده: مهدی رسول پور

 تصویربردارپرتابل و نورپرداز: داریوش طالبی

 تصویربرداراستودیو: داریوشطالبی، محمدرضا منفرد، تقی قاسم پور

 صدابردار: مصطفی شجاعی، مهدی رازقی

 گزارشگر: سیداسماعیل مدنی

 تدوینگر:هادی محمدی درواری

 مجری: سیداسماعیلمدنی، پدرام افشار

 دستیارتهیه: سودابه علیزاده

بازیگران: شیدایی فر، ابراهیمی، میرتبریزی، خانم شیرزاد