رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

روز قدس - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

روز قدس

روز قدس روز لبیک به آیات قرآن است  روزیست که خدا فریاد می زند چرا به یاری آن زن و مرد مستضعفی که زیر ظلم و ستم قرار گرفته است به یاری آنها نمی شتابید .اسلام دین ظلم ستیز است و اگر ظلم ستیزی را از آن بگیرند دیگر اسلامی که پیامبر آورد نیست می شود اسلام آمریکایی ، قرآن اگر چه کتاب رحمت است با شروع هر سوره با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می شود فرمود  نسبت به همه رحیم نیست . نسبت به مومنین رحیم است . به گفته امام امت سلام ا... علیه فرمود قرآن کتاب جنگ است ، جنگ با ظالمان و ستمگران ، تا آنجا که حتی اهل ایمان در روز قدس باید ظلم ستیزی اسلام را نشان دهند . همه جنایتکاران و ساخته شدن اسرائیل برای این است که اگر دیگران فاسق ، ظالم و جاعل باشند اسرائیل مجسمه شرارت و فساد است و لذا یادمان نرود که روز قدس روز لبیک به آیات قرآن است که می فرماید روزیست که خدا فریاد می زند چرا به یاری آن زن و مرد مستضعفی که زیر ظلم و ستم قرار گرفته است چرا به یاری آنها نمی شتابید و روز قدس روز لبیک به آیات الهی است یادمان نرود که روز قدس روز پیام رسانی قرآنی است که فرمود ستمگر و متجاوز را هر کجا بیابید بکشید روز قدس روز عملی کردن وصیت امام علی (ع) است . این وصیت گرچه به دو سرور اهل بهشت و دو جوانان اهل بهشت آقا امام حسن مجتبی (ع) و امام حسین (ع) سالار شهیدان است لاکن به همه جوانان و ظلم ستیزان است و لذا تظاهرات روز قدس هم موجب دلداریست و هم موجب بیداریست . زیرا آنها می خواستند به اسم حقوق بشر به پشتیبانی از شرارت پیشگان به دروغ خود ادامه دهند و خود را حامی بشر جلوه بدهند و امروز برای جهانیان روشن شد که استکبار جهانی و در راس آنها امریکا و اسرائیل در راس پلیدکاران و دغل کاران ، ظالمین و جنایتکاران می باشند . زیرا مردم جهان می بینند آنها آشکارا از رژیم غاصب اسرائیل حمایت می کنند آشکارا از تروریست و ترور حمایت می کنند . روز قدس روز روشنگریست و نشان دادن چهره کریه استکبار جهانی است .تازه ها