رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

روز جهانی معلولان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

روز جهانی معلولان

خود معلولین نسبت به حقوق مادی و معنوی خودشان و راه‌کار برای رفع موانع و آسیب‌ها است. روز۱۲ آذر به عنوان روز جهانی معلولین شناخته شده است . دو کلمه ای که اغلب از سوی کسانی که با معلولین کار می کنند .توان بخشی و درمان است. توان بخشی یعنی بازگردادندن توانایی و کمک به معلول برای گذرانی بهتر در خانه و جامعه. درمان ، اساسا به معنای مداوا است درمان فیزیکی و یا فیزیوتراپی، هنر ،اصلاح وضعیت حرکت ،قدرت تعادل و کنترل بدن است . کاردرمانی هنرکمک به معلول برای آموزش و انجام فعالیت مفید و لذت بخش است.تازه ها