جهش تولید | شنبه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

رشد مخاطب در رادیو مازندران - نمایش محتوای خبر

 

 

رشد مخاطب در رادیو مازندران

بر اساس اعلام رئیس مرکز صدای استانهای سازمان صدا و سیما، رادیو مازندران از بیشترین میزان رشد مخاطب نسبت به بهار سال قبل برخوردار شده است.

رشد مخاطب در رادیو مازندران

بر اساس اعلام رئیس مرکز صدای استانهای سازمان صدا و سیما، رادیو مازندران از بیشترین میزان رشد مخاطب نسبت به بهار سال قبل برخوردار شده است.
در این نظر سنجی که از سوی مرکز پژوهش و افکار سنجی سازمان صدا و سیما انتشار یافته است، مرکز مازندران از نظر رشد مخاطب نسبت به بهار سال قبل 13 درصد رشد داشته است.