نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رسم عاشقی

رسم عاشقی


فاتحه ای نذر گیسوان بلند زمستان کن . . .
تا اسـرار دل بهاری دی ماه را ،
            برایت دکلمه کنم ، . .
 « دی » قرن هاست که عاشق است!
 و انار خوردن رسم عاشقی ست ، . .
این را همه می دانند ! . . .

لیلا نجفی