رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۸ اسفند ۱۳۹۸

رسانه ها- فضای مجازی - انتخابات - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

رسانه ها- فضای مجازی - انتخابات

با غلبه اینترنت بر زندگی روزانه ی انسانها طبیعی به نظر می رسد که بسیاری از مشخصه های جامعه سنتی به درون اینترنت کشیده شوند و در آنجا شکل می گیرند. امروزه ، امور زیادی از قبیل خرید و فروش ، تحصیل، مشاوره خانوادگی و... . در اینترنت انجام می گیرد .

 

Internet in virtual area and Electionsتازه ها